Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego
Archiwum

RODO - rewolucja w przepisach o ochronie danych osobowych

Przyjęte w maju 2016 r. przez Unię Europejską ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) zastępuje dyrektywę w tym zakresie z 1995 r. RODO ma zharmonizować prawo ochrony danych osobowych w Europie. Rozporządzenie wchodzi w życie od 25 maja 2018 r.Jak wskazują badania, mali i średni przedsiębiorcy w dużej mierze mają niewielką wiedzę na temat przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) i ta wiedza jest na powierzchownym poziomie.

Musimy pamiętać o tym, że RODO jest aktem europejskim i będzie obowiązywało bezpośrednio w polskim prawie i w polskich przedsiębiorstwach. Za naruszenie przez przedsiębiorcę przepisów RODO będzie groziło nałożenie wysokiej kary finansowej - do 20 mln euro lub 4 proc. wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa.

Kategorie danych, które wymagają najściślejszej ochrony wskazuje punkt 75 preambuły RODO. Chodzi o przypadki, w których niewłaściwe przetwarzanie danych może prowadzić do uszczerbku fizycznego lub psychicznego lub szkód majątkowych lub niemajątkowych. Rozporządzenie wymienia tu możliwe skutki takie jak m.in. dyskryminacja, kradzież tożsamości,straty finansowe, naruszenie dobrego imienia, a także naruszenie poufności danych chronionych tajemnicami zawodowymi. Wśród  danych, których przetwarzanie wiąże się ze szczególnym ryzykiem wymienione są m.in. te, dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, wyznania lub przekonań światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych. Szczególną kategorią są również dane genetyczne, dotyczące zdrowia lub dane o  seksualności lub wyrokach i naruszeniach prawa. Zwłaszcza, jeśli przetwarzane są dane osobowe osób wymagających szczególnej opieki, w szczególności dzieci; jeżeli przetwarzanie dotyczy dużej ilości danych osobowych i wpływa na dużą liczbę osób, których dane dotyczą.

To ostatnia chwila, by się zainteresować i zacząć działać, bo RODO,  zacznie obowiązywać pod koniec maja 2018. 

wstecz
Subskrypcja
Wpisz swój adres mailowy, aby być na bieżąco najnowszymi ofertami pracy!
Skontaktuj się z nami
Euro Personnel
Agencja Pracy
ul. Fabryczna 4/4
39-120 Sędziszów Małopolski