Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego

Pracownik z Ukrainy

Polski rynek pracy jest obecnie otwarty na zatrudnianie pracowników z Ukrainy. Z tą myślą przygotowaliśmy ofertę dla pracodawców, obejmującą możliwość pozyskania personelu zza naszej wschodniej granicy. Pracownicy tymczasowi z Ukrainy są zatrudniani w oparciu o oświadczenia zamiarze zatrudnienia obcokrajowca.

Korzyści z zatrudnienia pracownika z Ukrainy

 • Możliwość zatrudnienia pracownika na 6 miesięcy w ciągu roku bez zezwolenia na pracę
 • Zmotywowany  i dyspozycyjny pracownik za stawki wynagrodzeń, w oparciu o które trudno znaleźć na lokalnym rynku pracy fachowców o podobnych kwalifikacjach.
 • Pracownicy tymczasowi z Ukrainy, znakomicie odnajdują się w pracach sezonowych, budowlanych, produkcyjnych.
 • Pracownicy rozumieją język polski, część z nich porozumiewa się komunikatywnie po polsku.
 • Pracownicy z Ukrainy wyrażają chęć do pracy w różnych systemach pracy, również kilkubrygadowym, w godzinach nadliczbowych i w weekendy.

Zapewniamy pomoc w zatrudnieniu pracownika z Ukrainy

 • Pozyskiwanie zmotywowanych kandydatów z terenu Ukrainy
 • Legalizację pobytu zgodnie z obowiązującym prawem
  • Wydanie zaproszenia dla kandydata
  • Uzyskanie wizy w Konsulacie RP na Ukrainie przez przyszłego pracownika
  • Rejestracja ( w imieniu przyszłego pracodawcy) oświadczenia informującego o zamiarze powierzenia pracy obywatelom Ukrainy (na okres 6 miesięcy);
  • przedłużenie dalszego pobytu i pracy ( po okresie 6 miesięcy) na podstawie zezwolenia o pracę lub Karty Pobytu
 • Kompleksowa obsługę tłumaczeń dokumentów
 • Organizację transportu
 • Opiekę polskiego koordynatora.

Procesowanie wniosku trwa do 30 dni przed planowanym terminem zatrudnienia cudzoziemca lub upływem ważności poprzedniego zezwolenia. Zapewniamy profesjonalną pomoc i obsługę.

Po podjęciu decyzji o współpracy z nami, przeprowadzimy Państwa przez kolejne etapy procesu zatrudnienia nowego pracownika z Ukrainy.

Zapraszamy do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego

Skontaktuj się z nami
Euro Personnel
Agencja Pracy
ul. Fabryczna 6a/4
39-120 Sędziszów Małopolski