Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego

Pracownik tymczasowy - zatrudnienie przez agencję

PRACA TYMCZASOWA - Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych

Agencja pracy Euro Personnel oferuję swoim Klientom elastyczność w reagowaniu na wahania koniunkturalne poprzez dostosowanie poziomu zatrudnienia firmy do aktualnego popytu. Oferowanym rozwiązaniem jest Praca Tymczasowa.
W myśl ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z dnia 9 lipca 2003 r. praca tymczasowa jest formą zatrudnienia, w której biorą udział trzy podmioty  i zawierane są dwie umowy.


Z pewnością warto bliżej poznać sformułowania zawarte w ustawie.

  1. Agencja pracy tymczasowej - zatrudnia pracownika i kieruje go do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy
  2. Pracownik Tymczasowy - pracownik zatrudniony przez Agencję Pracy, wyłącznie w celu wykonywania pracy tymczasowej na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika.
  3. Pracodawca Użytkownik - pracodawca, na rzecz którego pracownik będzie wykonywał pracę tymczasową.
  4. Praca Tymczasowa - jest to rodzaj wykonywanej usługi - zadań na rzecz danego pracodawcy użytkownika, przez okres nie dłuższy niż wskazany w ustawie, o charakterze sezonowym, okresowym, doraźnym lub których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe, lub których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika.


Pracodawca użytkownik wynajmuje pracowników od firmy zewnętrznej którą jest Agencja Doradztwa Personalnego i Pośrednictwa Pracy Euro Personnel.

Pracownik tymczasowy przez cały okres zatrudnienia u pracodawcy użytkownika pozostaje pracownikiem agencji, bez względu na firmę w której aktualnie pracuje. Oznacza to, że wszystkie zagadnienia i sprawy dotyczące pracownika, określone w przepisach Kodeksu Pracy i innych przepisach prawa (np. wynagrodzenie, podatki, ubezpieczenia, składki ZUS, badania, szkolenia itp.) przejmuje agencja pracy tymczasowej. W efekcie pracodawca otrzymuje pracownika oraz jego pełną obsługę administracyjna. Jest to powód dla którego coraz więcej firm chętnie korzysta z usług agencji pracy tymczasowej.

Szukasz dobrego pracownika? Znajdziemy go dla Ciebie! Współpraca z Euro Personnel jest efektywna i profesjonalna.

Zapraszamy do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego.

 

 

Skontaktuj się z nami
Euro Personnel
Agencja Pracy
ul. Fabryczna 6a/4
39-120 Sędziszów Małopolski