Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego

Korzyści ze współpracy

Nasi obecni Klienci wskazują na wiele wymiernych korzyści płynących z korzystania z naszych usług. 

 

Euro Personnel - agencja pracy tymczasowej i doradztwa personalnego Wewnętrzna rekrutacja
Koszt pozyskania Kandydata Dedykowany System Rejestracji Kandydatów - setki kandydatów w bazie. Zamieszczenie jednego ogłoszenia ,,dam pracę" to koszt 500 zł.
Koszty działu HR Cena usługi rekrutacyjnej jest niższa niż w przypadku utrzymywania stałego wewnętrznego etatu osoby odpowiedzialnej za rekrutacje w firmie - szczególnie dla małych i średnich firm. Obciążasz firmę zewnętrzna za obsługi administracyjno-kadrowej. Wyższe koszty funkcjonowania wewnętrznego działu kadr związane z koniecznością stworzenia etatu, koszty podwyższone o ZUS, dodatkowe benefity pracownicze, koszty badań lekarskich, koszty utrzymania sprzętu IT i oprogramowania na wiele podmiotów, dodatkowe koszty związane z rekrutacją, zapewnieniem stanowiska pracy zgodnego z przepisami BHP.
Koszt zarządzania danymi osobowymi System Baz Danych Osobowych zgodny z Ustawą o ochronie danych osobowych. Zakupu specjalnego oprogramowania zgodnego z Ustawą o ochronie danych osobowych by móc weryfikować i zarządzać danymi osobowymi,  aktualizacji oprogramowania, przechowywania dokumentów, itp.
Czas Oszczędność czasu związana z brakiem konieczności nadzorowania i rozwijania działu kadrowego, niebędącego kluczową kompetencją Klienta. Konieczność oddelegowania kolejnej osoby do nadzorowania działu kadrowego, urlopy chorobowe, macierzyńskie, szkolenia.
Dostęp do aktualnej bazy wiedzy Jako agencja pracy tymczasowej i doradztwa personalnego mamy stały dostęp do aktualnych przepisów rekrutacyjno - kadrowych i szkoleń. Konieczność zakupu aktualnej bazy wiedzy, ustawodawstwa, poszukiwania szkoleń w celu działania w myśl obecnie obowiązujących przepisów prawa. Dodatkowe koszty ciągłego podnoszenia kwalifikacji pracowników działu kadr, które przy obecnym tempie zmian odgrywają ogromną rolę.
Wsparcie wykwalifikowanych pracowników Agencja pracy działa na podstawie uzyskanych licencji w Polsce i za granicą. Profesjonalni pracownicy. Brak specjalizacji.
Dodatkowe koszty Koszty związane z najmem i użytkowaniem powierzchni biurowej są po stronie agencji pracy Dodatkowe koszty z wynajmu/ wydzielenia powierzchni biurowej. Powiększone koszty prądu i mediów.
Efektywność Realna selekcja z dużej puli Kandydatów . Przeprowadzenie procesu rekrutacji w oparciu o szczegółowe kryteria wyznaczone przez Klienta. Tysiące skutecznych rekrutacji. Trudność w znalezieniu odpowiedniego Kandydata. Poszukiwanie pracownika dłuży się. Akceptacja wyboru pracownika następuje z małego grona Kandydatów.
RODO Pracownicy Euro Personnel agencji pośrednictwa pracy, uczestniczyli w szkoleniach RODO. Posiadają najnowsze publikacje oraz znają wytyczne z zakresu ochrony danych osobowych. Dokonali implementacji zmian w systemach baz danych osobowych i procedurach.  Konieczność śledzenia ustawodawstwa i publikacji RODO. Delegowanie pracownika i uczestnictwo w kosztownych szkoleniach. Reorganizacja komputerowych systemów kadrowych.


Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z naszych usług prosimy o kontakt z naszym biurem.
 

Skontaktuj się z nami
Euro Personnel
Agencja Pracy
ul. Fabryczna 6a/4
39-120 Sędziszów Małopolski