Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego
Archiwum

Korzyści jakie odnosi pracodawca z zatrudnienia pracownika tymczasowego

Data dodania: 2018-02-19 14:06

Korzyści jakie odnosi pracodawca z zatrudnienia pracownika tymczasowego.

W poszukiwaniu pracowników, pracodawca może sięgnąć do zasobów agencji pracy tymczasowej. Zatrudniając za jej pośrednictwem pracowników tymczasowych, pracodawca może odnieść wiele korzyści. Jakie? Pracodawca nie musi prowadzić rozliczeń płacowych  ani ponosić kosztów rekrutacji i selekcji pracowników, jeśli występuje w roli pracodawcy użytkownika i zatrudnia pracowników tymczasowych. 

Kto jest pracownikiem tymczasowym. Jest to osoba, którą zatrudnia agencja pracy tymczasowej wyłącznie w celu wykonywania pracy tego rodzaju, na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika. Polskie prawo nie dopuszcza możliwości zatrudniania pracowników tymczasowych przy pracach szczególnie niebezpiecznych w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz na stanowisku pracy, na którym jest już zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, ale uczestniczy on w danym okresie w strajku. Nie można także zastąpić dotychczasowego pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę pracownikiem tymczasowym i zwolnić go. Takie zachowanie pracodawcy użytkownika jest wykluczone w ciągu 3 miesięcy od chwili zwolnienia pracownika z przyczyn niedotyczących go.

Zalety zatrudniania pracowników tymczasowych
Korzystając z oferty agencji pracy tymczasowej, pracodawca użytkownik odnosi wiele korzyści. Przede wszystkim ma znacznie zmniejszoną ilość obowiązków formalnych, jakie wynikają z takiego zatrudnienia. Część z nich spoczywa na barkach agencji pracy tymczasowej. 
W praktyce to agencja zatrudnia fizycznie pracownika i przeprowadza proces rekrutacji. Później pracownik ten jest kierowany do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika. Ten nie ponosi kosztów selekcji i rekrutacji pracowników, ponieważ tym zajmuje się agencja.  Dodatkowo pracodawca nie zgłasza nowego pracownika do ubezpieczeń społecznych oraz nie musi dokonywać rozliczeń płacowych, ponieważ naliczaniem i wypłacaniem wynagrodzenia za pracę, podobnie jak odprowadzaniem składek do ZUS i zaliczki na podatek dochodowy do urzędu skarbowego, zajmuje się agencja pracy tymczasowej np Agencja Pracy Euro Personnel.

Co zyskuje pracownik tymczasowy
Aby zatrudnić się w agencji pracy tymczasowej, zazwyczaj nie trzeba mieć ukończonych żadnych określonych kursów czy posiadać dużego doświadczenia. Z założenia to w tym miejscu będziemy tak naprawdę dopiero je zdobywać. Jest to więc idealna forma zarówno dla osób rozpoczynających swoją ścieżkę kariery zawodowej, jak i dla tych, które wracają na nią po długiej przerwie. Praca tymczasowa, może być bowiem dobrym rozwiązaniem zarówno dla osób szukających zajęcia od zaraz szczególnie szukających elastycznych godzin pracy, jak i przedsiębiorców, którzy bardzo często traktują tę formę zatrudnienia jako początek dłuższej współpracy

Ewidencja pracowników tymczasowych
Należy pamiętać, że od 1 czerwca 2017 roku obowiązuje nowelizacja ustawy o pracy tymczasowej. Pracodawcy mają od tej daty nowe obowiązki dotyczące ewidencji okresu pracy. Brak dostosowania się do nowych przepisów może skutkować nałożeniem dotkliwych kar - nawet do 30 tys. złotych. Od wejścia w życie nowych przepisów istnieją 3 równorzędne podmioty mogące teoretycznie w różny sposób policzyć okres wykonywania pracy lub zlecenia: pracodawca użytkownik, agencja oraz pracownik tymczasowy.  Ewidencja okresu pracy pracowników tymczasowych musi zawierać informacje o dacie rozpoczęcia oraz zakończenia wykonywania takiej pracy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy. Musi także być przechowywana przez okres jej prowadzenia oraz przypadające bezpośrednio po nim kolejne 36 miesięcy. Ewidencja może być prowadzona zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, ale musi być odrębna dla każdego pracownika tymczasowego. 

Dla wszystkich pracodawców którzy nie śledzą na bieżąco zmian w Kodeksie Pracy, pomocna może być współpraca z naszą agencją. Czy to się opłaca, wiedzą najlepiej firmy, które skorzystały z naszych usług i obniżyły koszty selekcji i rekrutacji pracowników. Zapraszamy do kontaktu.

wstecz
Subskrypcja
Wpisz swój adres mailowy, aby być na bieżąco najnowszymi ofertami pracy!
Skontaktuj się z nami
Euro Personnel
Agencja Pracy
ul. Fabryczna 6a/4
39-120 Sędziszów Małopolski