Agencja Pracy Tymczasowej i Doradztwa Personalnego

Proces rekrutacji

Proces rekrutacji pracowników wygląda następująco:

  1. Rejestracja kandydatów w bazie danych - przesłanie CV i listu motywacyjnego w języku polskim i angielskim,
  2. Wstępna ocena kandydata na podstawie przesłanych dokumentów,
  3. Weryfikacja kandydatów pod względem oczekiwanych kwalifikacji i predyspozycji,
  4. Dobór kandydatów do odpowiedniej oferty pracy,
  5. Zaproszenie wybranych osób na rozmowy kwalifikacyjne,
  6. Sprawdzanie kompetencji zawodowych i językowych,
  7. Sprawdzanie referencji kandydatów,
  8. Przedstawienie listy kandydatów pracodawcy,
  9. Wybór odpowiedniego pracownika
  10. Podpisanie umowy
Skontaktuj się z nami
Euro Personnel
Agencja Pracy
ul. Kościuszki 10
39-100 Ropczyce
biuro@europersonnel.pl
tel./fax: 17 22 27 137
tel. 17 22 27 824